Subota | 5. 3. 2022.

9, 00 - 11,30 | NIP KONZILIJ

Od Kawasakijeve bolesti do multisistemskog upalnog sindromau djece i adolescenata povezanog s COVID-19 infekcijom (MIS-C): pogled reumatologa, imunologa, infektologa, kardiologa uz prikaze bolesnika
prof. dr. sc. Marija Jelušić / dr. sc. Lorna Stemberger /
doc. dr. sc. Alenka Gagro / prim. dr. Dalibor Šarić

Rasprava

14,00 - 15,00 | RUČAK

15,00 - 17,30 | MASTER CLASS UP TO DATE: Dijete i adolescent kao psihijatrijski bolesnik

Aktualni dijagnostički i terapijski pristupi u dječjoj psihijatriji
prof. dr. sc. Ivan Begovac

Forenzička pitanja i specifičnosti kazneno - pravne zaštite u dječjoj i adolescentnoj psihijatriji
prof. prim. dr. sc. Katarina Dodig-Ćurković

Hitna stanja u dječjoj i adolescentnoj psihijatriji
doc. dr. sc. Tomislav Franić

Iz prakse dječjeg psihijatra - prikazi slučajeva

17, 30 - 19,30 | SEMINAR SPECIJALIZANATA

Rasprava

Search