JEDINSTVENA STRUČNA PODRŠKA SPECIJALIZANTIMA I MLADIM SPECIJALISTIMA PEDIJATRIJE

Specijalizanti i mladi specijalisti pedijatrije ključni su nositelji zdravstvene skrbi djece u budućnosti.
 
Novi izazovi u pedijatriji - NIP je trajni poslijediplomski tečaj izobrazbe liječnika I ljekarnika koji se upravo uspješno održao po 9. put i okupio više od 300 stručnjaka koji se bave očuvanjem zdravlja i liječenjem bolesti u dječjoj dobi. NIP potiče znanstveno istraživački rad, kritično kliničko promišljanje i daje priliku upravo specijalizantima i mladim specijalistima pedijatrije da neposredno uče vještinu prezentiranja, ali i pisanja strukturiranih sažetaka svojih radova te da time pedijatrijskoj zajednici predstave sebe, svoje ustanove i mentore.
 
Nip ide i korak dalje i p/ostaje svjedočanstvo profesionalnog “odrastanja” budućih pedijatara na što sam osobno vrlo ponosna.
Kao stručni voditelj NIP-a čestitam svima koji su prezentirali svoje radove a osobito nagrađenima od stručnog Povjerenstva i sudionika. Mladi su pokazali pokazali da zajedno sa svojim mentorima žele i mogu. Samo hrabro dalje naprijed!
 
Po ocjeni stručnog povjerenstva u sastavu :
doc. prim. dr. sc. Irena Bralić, dr. med.
doc. dr. sc. Blaženka Kljaić Bukvić, dr. med.
prof. dr. sc. Aida Mujkić, dr. med.
prof. dr. sc. Igor Prpić, dr. med.
izv. prof. prim. dr. sc. Orjena Žaja, dr. med.
 
Najbolji rad u kategoriji specijalizant pedijatrije je:
Domagoj Končar, dr.med.
NASLOV RADA: AUTOGOL IZ ZALEĐA – KRONIKA JEDNOG NOGOMETAŠA
 
Najbolji rad u kategoriji mladi specijalist pedijatrije je:
Marija Pečnjak, dr.med.
NASLOV RADA: PROCJENA STRAHA OD TOPIČKIH KORTIKOSTEROIDA (TOPIKALNA KORTIKOFOBIJA) U ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA PUTEM TOPICOP UPITNIKA
 
Po ocjeni publike:
- najbolji rad u kategoriji specijalizant pedijatrije je:
Franka Kovačević, dr.med.
NASLOV RADA: MIGRENOZNI MOŽDANI UDAR - MIT ILI STVARNOST? - PRIKAZ SLUČAJA
 
- najbolji rad po ocjeni u kategoriji mladi specijalist pedijatrije je:
Katija Pivalica, dr.med.
NASLOV RADA: KLINIČKI IZAZOVI BAKTERIJSKOG ENDOKARDITISA: PREGLEDNI RAD
 

 

Search